Column

Hier staan mijn columns die ik voor de plaatselijke nieuwssite www.ditisroden.nl schrijf over vogels die het hele jaar door in de gemeente Noordenveld voorkomen.

——————————————————————————————————————————–

Februari 2019, Roodborst

Sinds een paar jaar heeft men in de vogelwereld besloten dat verklein namen niet meer gebruikt worden, dus zo heet het Roodborstje tegenwoordig Roodborst. In de volksmond blijft het natuurlijk gewoon Roodborstje. De Roodborst komt overal voor of het nu in de tuin is, het bos of in parken je ziet hem overal. Hij leeft laag bij de grond en het liefst in dichte struiken. De gene die hem ooit zijn naam heeft gegeven zal waarschijnlijk kleuren blind geweest zijn want zelf vind ik dat hij meer oranje is dan rood. Roodborstjes zingen het hele jaar door en dat begint ´s morgens al als het nog donker is tot ´s avonds als de zon onder gaat. Bijzondere hierbij is dat de vrouwtjes ook zingen en dan vooral in de herfst.

Zij zijn niet zo kieskeurig met het bouwen van nesten want die bouwen ze letterlijk overal. Van spleten in muren, aan slootkanten, in heggen en in klimoppen. Het vrouwtje legt 5 tot 6 roze eieren met grijze en roestbruine vlekken. De eieren komen na 15 dagen uit en na nog eens 15 dagen vliegen de jongen uit. De jongen worden dan nog 2 tot 3 weken gevoerd. De jongen heb niet direct de oranje kleurige borst maar zijn eerst gespikkeld. De Roodborst eet vooral spinnetjes en insecten aangevuld met bessen en zaden. De Roodborst is erg territoriaal en duld geen andere vogel in het gebied, zelfs buiten het broedseizoen zitten man en vrouw elkaar in de veren.

De Nederlandse broedvogels zijn trekvogels die aan het eind van de herfst richting Spanje vertrekken. De blijvers trekken vaak de bossen en parken in. Dit betekent dat de vogels die wij in de winter in de tuin hebben veelal vogels zijn uit Scandinavië.

Het Roodborstje is het symbool voor hoop, zoals de witte duif dat is voor de vrede.

——————————————————————————————————————————–

Januari 2019 , Klapekster

Deze keer besteed ik in mijn column de aandacht voor een bijzondere vogel; de Klapekster. De Klapekster valt onder de groep Klauwieren en valt op als Zangvogel door zijn meer Roofvogelachtig gedrag. Zijn bovensnavel heeft een naar beneden staand haakje. Hij jaagt voornamelijk op grote hagedissen, kevers en muizen. Maar ook kleine zangvogels staan op het menu. Hij kan net als een Torenvalk “biddend” in de lucht hangen voordat hij toe slaat.

In Nederland dateert het laatst bekende broedgeval uit 1999 sinds dien is het een winter gast met voornamelijk vogels die uit het Noorden komen. Het meest bijzondere aan deze vogel is als hij genoeg gegeten heeft hij zijn prooien aan prikkeldraad of meidoorn stekels spiets om zo later terug te keren als hij weer trek heeft. Op dit moment zitten er verspreidt over de Onlanden ongeveer vijf Klapekster die hier hun wintervakantie houden. Zij zullen als het hier niet kouder gaat worden ongeveer Maart/April weer terug keren naar hun broedgebied.

December 2018, (Vuur) Goudhaan,

Deze keer het kleinste vogeltje van Europa, hij is 8,5 cm groot van kop tot staart. Het Goudhaantje en Vuurgoudhaantje lijken sterk op elkaar en toch zijn er grote verschillen als je ze kent. Bij het Goudhaantje heeft het vrouwtje een gele streep boven op de kruin en het mannetje heeft in het gele nog een oranje streep zitten. Bij het Vuurgoudhaan mannetje is de oranje streep sterker aanwezig en soms lijkt het net een hanenkam, verder onderscheid het Vuurgoudhaantje zich van het Goudhaantje door de duidelijke witte wenkbrauw streep.(zie foto)

Beide zijn voornamelijk bosvogels die vaak in de winter optrekken met groepen mezen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit bladluizen, kleine motten en kleine spinnetjes. Ze zitten vaak hoog in de bomen maar als het kouder wordt  zijn ze vaak lager te zien. Ze zijn vliegensvlug en daar door moeilijk op foto vast te leggen. Soms zijn het net kolibri’s en hangen ze al vliegend in de lucht. Goudhaantjes broeden twee keer per jaar en leggen 7 tot 13 eieren per legsel. Na ongeveer 15 dagen komen de eieren uit en na nog eens 20 dagen kunnen de jongen vliegen. Daarna worden ze nog twee weken gevoerd voor ze op eigen pootjes staan. Vuurgoudhaantjes zijn minder talrijk dan Goudhaantjes maar beide zijn in onze bossen te vinden.

Het zijn trekvogels die richting Middelandse zee wegtrekken, maar omdat de noordelijke vogels deze kant op komen in de winter, kunnen we ze toch het hele jaar door zien.

November 2018, Zwartbuikwaterspreeuw,

Deze keer wil ik het hebben over een dwaalgast, voornamelijk in de winter, die vorig jaar de gemoederen aardig bezig hield onder de vogelaars. Het vogeltje wist aardig wat commotie en discussies lost te maken onder de mensen. Het gaat dan ook om de Zwartbuikwaterspreeuw, een zeldzame wintergast uit Scandinavië.

In Europa hebben we twee ondersoorten van de Waterspreeuw, de Bruinbuikwaterspreeuw die voorkomt in Groot-Brittanië, Ierland en Midden-Europa. En zoals eerder genoemd de Zwartbuikwaterspreeuw die alleen in Scandinavië voorkomt. Waterspreeuwen leven voornamelijk langs oevers van stromende beekjes en riviertjes waar zij naar voedsel zoeken. Vandaar ook dat er een overwinterde bij onze vistrappen. Begin Oktober vorig jaar was de eerste melding en rond Maart was hij weer weg. Even dacht men tussen door dat hij ook al weg was, maar toen bleek het vogeltje de Loop te verkennen en werd hij zelfs in Nw-Roden bij de hondentrimbaan in de Loop gezien.

Beide vogels bouwen het nest maar alleen het vrouwtje broed de eieren uit. De jongen zijn vlieg gereed als ze 22 á 23 dagen zijn en worden dan nog 1 á 2 weken gevoerd door de ouders. Het voedsel bestaat uit larven van steenvliegen, kreeftjes en waterpissebedden. Wat op bijgevoegde foto’s mooi is om te zien is het knipvlies wat voor het oog komt.( wit oog)Dit knipvlies beschermt het oog op het moment dat de waterspreeuw in het water duikt. Roofvogels hebben dit ook, dan beschermt het knipvlies het oog op het moment dat zij een prooi pakken. Afgelopen winter waren er zes meldingen van een Waterspreeuw in Nederland wat wel aangeeft hoe zeldzaam ze hier zijn. Dit jaar heb ik nog geen meldingen voorbij zien komen, maar wie weet komt er nog een onze kant op.

Oktober 2018, De Visarend,

De Visarenden die in ons gebied voorkomen en dan vooral in de Onlanden zijn Scandinavische trekvogels. Al een paar jaar en ieder jaar meer wordt de Onlanden aangedaan door deze vogels. Al zou je het niet zeggen maar de Visarend behoort niet tot de arenden groep maar is een groep op zich zelf binnen de Roofvogels. Dit komt voornamelijk omdat hij afwijkt van de andere arenden. Gezien zijn grote is hij iets groter dan een Buizerd, maar in vlucht in hij groter omdat hij lange meeuw achtige vleugels heeft. Zijn snavel is zilverkleurig met aan de punt zwart.

Een Visarend eet ongeveer 1kg vis per dag waarbij hij geen onderscheidt maakt tussen zoet en zoutwater vis. In Nederland hebben we alleen in de Biesbosch broedende Visarenden maar wie weet wat er in de toekomst gebeurd in de Onlanden nu ze steeds vaker hier verblijven.